Hoe helpen

Vrijwilliger

Wil u af en toe eens komen helpen met de verzorging? Of mee helpen met op een beurs of evenement?
Ga naar deze pagina voor meer informatie en contact: Vrijwilliger worden

Donaties

De opvang kan steeds extra spullen gebruiken. Vooral spulletjes in natura. Bijvoorbeeld voeding, een leuk huisje, een speelgoedje, een bon uit een dierenspeciaalzaak of iets helemaal anders misschien kan u voor een stockage ruimte zorgen of schoonmaakmiddelen.
Hier vind u een lijstje met de spulletjes die we op dit moment dringend zoeken:

 • gedroogde kruiden/planten
 • stro
 • hooi
 • stockage ruimte (regio Herselt)
 • schoonmaakmiddel

Online winkelen

zooplus.nl

Als u via deze banner naar de zooplus website gaat om te winkelen, krijgen wij een procentje van de omzet zonder dat u ook maar meer moet betalen, win-win dus!

Ook via Trooper kan je ons steunen. Klik op de afbeelding of hier.

Meter of peter

Heeft 1 van de sukkeltjes in de opvang uw hart gestolen? En wenst u ons een hart onder de riem te steken?
Dan kan u meter of peter worden van een opvang diertje. Dit houd in dat u vanaf €2 per maand meter of peter bent van dit diertje. U bent steeds vrij om te komen knuffelen met uw lieveling en u wordt als meter/peter vermeld bij het diertje (indien u liever geen vermelding wenst gelieve dit door te geven).
Dit kan elk diertje in de opvang zijn, gewoon een leuk snoetje dat ter adoptie staat of misschien een oudje of een diertje dat in de toekomst ter adoptie komt maar eerst moet recupereren.
Bank gegevens worden na contact doorgegeven.

Opvanggezin

Zou u ook graag diertjes helpen, dit kan! Heeft u plaats voor 1 extra cavia bij uw cavia groepje? of heeft u een kamer die leeg staat waar de gerbils mogen komen logeren?
Wij zoeken continu naar opvanggezinnen zodat er meer dieren geholpen kunnen worden maar dat ze wel het nodige menselijke contact hebben.
Hieronder vind u een kopie van de voorwaarden om als opvanggezin te fungeren.

 1. Het opvanggezin verplicht zich aan alle voorwaarden te voldoen welke gesteld kunnen worden inzake de bescherming van het dier en behandelt het dier zoals van elke goede dierenliefhebber mag worden geëist.
 2. De verantwoordelijke in het opvanggezin is meerderjarig en alle anderegezinsleden gaan akkoord met het opvangen van het adoptiedier.
 3. Er moet een correcte huisvesting voorzien worden.
  Indien gewenst kan een binnenverblijf voorzien worden door de opvang.
 4. Het adoptiedier komt nooit solitair te zitten, dit zijn groepsdieren en dienen alsook in groep gehouden te worden. Gerbils worden maximum per 2 gehouden. Uitzondering op deze regel is wanneer het dier om medische redenen afgezonderd moet worden. Uitzondering voor volgende hamstersoorten welke solitair leven en gehouden worden: russische dwerghamster, chinese dwerghamster, syrische hamster (goudhamster).
 5. Het adoptiedier krijgt een volwaardig en gebalanceerd dieet en onbeperkt vers drink water. Indien gewenst kan brok voorzien worden door de opvang.
 6. Indien het adoptiedier nood heeft aan medische zorg zal dit verleend worden door de contractdierenarts (in geval van spoed kan een dierenarts dichterbij aangesproken worden).
 7. Fokken met adoptiedieren is niet toegestaan. Indien een inbreuk wordt vastgesteld kan Knaagdierenopvang Wind Whistler aanspraak maken op het adoptiedier en het nageslacht.
 8. Indien door omstandigheden het dier niet bij het opvanggezin kan blijven wordt dit terug gebracht naar Knaagdierenopvang Wind Whistler. Dit gebeurt binnen een redelijke termijn maar kan niet met spoed opgedrongen worden aan de opvang en er moet tijd gegeven worden van minimum 1 week om een oplossing te vinden door de opvang (gezien er om een reden met opvanggezinnen gewerkt wordt).
 9. Adoptiedieren mogen niet van opvanggezin veranderen zonder toestemming van Knaagdierenopvang Wind Whistler. Adoptiedieren mogen niet verkocht worden.
 10. Wanneer het adoptiedier komt te overlijden wordt Knaagdierenopvang Wind Whistler op de hoogte gebracht binnen de 5 werkdagen.
 11. In geval van verlies van het adoptiedier dient het opvanggezin Knaagdierenopvang Wind Whistler onmiddellijk te verwittigen en wordt er samen gezocht naar maatregelen om het dier terug te vinden.
 12. Knaagdierenopvang Wind Whistler is niet verantwoordelijk voor letsel of ziekten na overdracht.
 13. Knaagdierenopvang Wind Whistler heeft het recht om geplaatste adoptiedieren op te volgen d.m.v. huisbezoeken.
 14. Indien verwaarlozing of mishandeling wordt vastgesteld, behoudt Knaagdierenopvang Wind Whistler zich ten allen tijde het recht om het adoptiedier terug te vorderen.
 15. Het in opvang nemen van andere knaagdieren dan bovenstaande, gebeurt enkel en alleen in samenspraak met Knaagdierenopvang Wind Whistler. Men haalt niet zomaar dieren ergens op onder de naam van de opvang.
 16. Geen enkele mondelinge overeenkomst kan dit contract wijzigen. Wijzigingen zullen ten allen tijde schriftelijk door Knaagdierenopvang Wind Whistler bevestigd worden.

Natuurlijk komen deze dieren ook ter adoptie dus afscheid nemen is op een gegeven moment niet uit te sluiten. Maar ik persoonlijk hou me dan vast aan de gedachte dat er dan weer een plaatsje is voor een ander caafje. Want soms is het wel moeilijk om caafjes te laten vertrekken.
Indien nodig, kunnen binnenkooien voorzien worden. De voorkeur gaat uit naar een eigen kooi, zodat de leenkooien hier kunnen blijven voor gebruik. Maar dit is dus niet verplicht. Brokjes kunnen ook voorzien worden indien gewenst.

Hoe de opvang én uzelf helpen?

U kan ons op verschillende manieren helpen waarbij u iets in de plaats krijgt.

 • Nageltjes knippen €2/knaagdier

Vragen over het gedrag of het koppelen van uw knaagdier zijn volledig gratis, alsook sensibiliseringsacties op scholen, beurzen, …

zooplus.nl