Adoptievoorwaarden

Eerst en vooral, super dat je overweegt een asieldiertje te adopteren!

Volgende voorwaarden gelden bij een adoptie, deze zijn bijgesloten in het adoptie contract. Dus lees deze eerst even door. Wanneer je contact op neemt voor een diertje te adopteren, stuur dan een foto van het toekomstige verblijf mee. Heb je nog geen verblijf, neem dan contact op en mogelijks is er hier wel een 2dehands verblijf dat je voor een kleine bijdrage kan overnemen. (deze zijn steeds gereinigd en ontsmet!)

Adoptiedieren worden opgehaald. Ze kunnen gebracht worden tegen een kleine vergoeding voor de tijd en brandstof (zie onderaan).

 1. De adoptant verplicht zich aan alle voorwaarden te voldoen welke gesteld kunnen worden inzake de bescherming van het dier en behandelt het dier zoals van elke goede dierenliefhebber mag worden geëist.
 2. Er moet een correcte huisvesting voorzien worden (zie website voor voorwaarden).
 3. Het adoptiedier komt nooit solitair te zitten, dit zijn groepsdieren en dienen alsook in groep gehouden te worden. Gerbils worden maximum per 2 gehouden. Uitzondering op deze regel is wanneer het dier om medische redenen afgezonderd moet worden. Uitzondering voor volgende hamstersoorten welke solitair leven en gehouden worden: russische dwerghamster, chinese dwerghamster, syrische hamster (goudhamster).
 4. Het adoptiedier krijgt een volwaardig en gebalanceerd dieet en onbeperkt vers drink water.
 5. Indien het adoptiedier nood heeft aan medische zorg zal dit verleend worden door een erkende dierenarts.
 6. Fokken met adoptiedieren is niet toegestaan. Indien een inbreuk wordt vastgesteld kan Knaagdierenopvang Wind Whistler aanspraak maken op het adoptiedier en het nageslacht.
 7. Indien door omstandigheden het dier niet bij de adoptant kan blijven wordt Knaagdierenopvang Wind Whistler op de hoogte gebracht en dient naargelang afgesproken het dier of terug gebracht te worden naar het dierenasiel of wordt er samen achter een gepaste oplossing gezocht. Het adoptiebedrag wordt niet terug betaald.
 8. Adoptiedieren mogen niet van eigenaar veranderen zonder toestemming van Knaagdierenopvang Wind Whistler. Adoptiedieren mogen niet verkocht worden.
 9. Wanneer het adoptiedier komt te overlijden wordt Knaagdierenopvang Wind Whistler op de hoogte gebracht binnen de 5 werkdagen.
 10. In geval van verlies van het adoptiedier dient de adoptant Knaagdierenopvang Wind Whistler onmiddellijk te verwittigen en wordt er samen gezocht naar maatregelen om het dier terug te vinden.
 11. Knaagdierenopvang Wind Whistler is niet verantwoordelijk voor letsel of ziekten na overdracht.
 12. Knaagdierenopvang Wind Whistler heeft het recht om geplaatste adoptiedieren op te volgen d.m.v. huisbezoeken.
 13. Indien verwaarlozing of mishandeling wordt vastgesteld, behoudt Knaagdierenopvang Wind Whistler zich ten allen tijde het recht om het adoptiedier terug te vorderen. Dit zal gemotiveerd en schriftelijk gebeuren. Alle kosten welke hieruit voortvloeien komen ten laste van de adoptant.
 14. De adoptant steunt het werk van Knaagdierenopvang Wind Whistler, het helpen en het redden van andere dieren door het betalen van het adoptiebedrag zoals gesteld op deze overeenkomst.
 15. Geen enkele mondelinge overeenkomst kan dit contract wijzigen. Wijzigingen zullen ten allen tijde schriftelijk door Knaagdierenopvang Wind Whistler bevestigd worden.

Vervoer
Door een samenloop van veel vraag naar vervoer van dieren ter adoptie of afstand en het misbruik van mijn goede wil om te rijden, is er beslist om een regeling te treffen.
Dieren kunnen gebracht of opgehaald worden tegen €0.15/km voor het volledige traject, zowel heen als terugreis en dit op de snelste route, met een minimum van €5 per traject.
Bedankt voor jullie begrip.

Voor verdere vragen, gelieve contact op te nemen.